Seminarier

Citizen Schein och ett filmavtal som går i graven

Harry Schein - ett ensamkommande judiskt flyktingbarn – blev en av den svenska efterkrigstidens mest inflytelserika kultur- och mediepersonligheter. Intellektuell gigant och entreprenörsgeni i vissa ögon – elitistisk manschauvinist och makthungrig despot i andras. Hans livshistoria kunde varit hämtad från en Hollywoodfilm. Han var också mannen bakom den filmreform, som resulterade i Svenska Filminstitutet (där han var VD 1963-1970 och1972-1978) och det filmavtal, som gällt sedan 1963 och ersattes av en statlig filmpolitik nu vid årsskiftet 2016/2017. Möt skaparna bakom – och några av de medverkande i – filmen tillsammans med Svenska Filminstitutets nuvarande VD i ett samtal om Schein och filmpolitiken, då och nu.

Medverkande: Jannike Åhlund, Maud Nycander, regissörer; Bengt Göransson, fd socialdemokratisk skol- kultur- och utbidlningsminister, ledamot av förvaltningsrådet för Svenska Filminstitutet 1972–1982; Åsa Moberg, författare, journalist, översättare; Per Vesterlund, filmvetare och författare; Anna Serner, VD SFI

Moderator: Björn af Kleen, journalist och författare

Plats & tid

Auktionsverket Kulturarena
torsdag 02 februari 15:00